Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Uczniostwo na podstawie Dziejów Apostolskich

Bartek październik 2017

Uczniowie Jezusa i uczniowie uczniów Jezusa byli bardzo skuteczni i dynamiczni. Ludzie, którzy mieli z nimi do czynienia odwracali się od starego życia, pokutowali, byli chrzczeni w wodzie i w Duchu Świętym.

Tak niewiele z tego zostało w dzisiejszym Kościele...

Jak to robili pierwsi uczniowie? Jak głosili ewangelię i jakiej reakcji należy się spodziewać na głoszenie prawdziwej ewangelii? To wszystko znajdziesz w Dziejach Apostolskich.

Koszulka Bartka