Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Pocieszajcie mój lud – mówi Bóg!

Marek 10.09.2017

Od kogo możemy uczyć się pocieszania, jak nie od Pocieszyciela?!

Jakim pocieszycielem mogę być?

Jak na pocieszanie zareaguje lud?

Jakiż to Bóg, który mówi takie słowa?!

Posłuchaj aby zrozumieć....