Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Trzeba jeszcze budować

Irek 20.08.2017

Nie wystarcza zachować siebie czystym i nieskażonym. Trzeba jeszcze budować i to mądrze.

Fundamentem Ewangelii o Jezusie Chrystusie jest nauka o łasce, która przez wiarę przynosi nam ratunek. Jeśli nie jest to zależne od naszych uczynków, ale jest suwerenną decyzją Boga, to rodzi się pytanie dlaczego mamy często tak różne życie.

Jednym żyje się lepiej, innym trudniej, jedni owocują, inni stale zmagają się z przeciwnościami. Czyżby była różna łaska? Może jest inny decydujący czynnik?