Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Nowe przymierze

Irek 6.08.2017

Pierwszy zapowiada nowe przymierze prorok Jeremiasz. Mówi o nowym przymierzu dla Izraela, innym od poprzedniego, bo wypisanym we wnętrzu i sercu człowieka.

Czym różni się to nowe od starego? Czy tylko miejscem zapisu, czy też również treścią? Jak brzmi to nowe i gdzie mogę je przeczytać, czy usłyszeć?