Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Najważniejsze słowa

Leszek Korzeniecki 21.05.2017

Wiemy, że gdy ktoś żegna się na bardzo długo, na sam koniec zostawia najważniejsze informacje.

To co Jezus powiedział wtedy do swoich uczniów, powiedział także do całego Kościoła – aż do momentu swojego powrotu.