Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Starajcie się usilnie o dary duchowe!

Marek 7.05.2017

Włóżcie wiele wysiłku dążąc do otrzymania darów duchowych!

Zawzięcie zabiegajcie aby zyskać dary duchowe!

Niezmordowanie podejmujcie starania o dary duchowe!

Stanowczo aspirujcie o dary duchowe!

Konsekwentnie dawajcie z siebie wszystko aby otrzymać dary duchowe!

Nieustępliwie nie szczędźcie wysiłków by dostać dary duchowe!

Miejcie gorący apetyt na dary duchowe!

Wytrwale gońcie za darami duchowymi!

Cierpliwie usiłujcie uzyskać dary duchowe!

Natrętnie zmierzajcie do darów duchowych!

Uporczywie próbujcie zdobyć dary duchowe!

Dopóki walczysz – jesteś zwycięzcą!