Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Zamiana na krzyżu

Irek 16.04.2017

W Kościele koncentrujemy się na nauczaniu Jezusa. Jednak Wielkanoc mówi nam o Nim coś więcej.

Przede wszystkim Jezus nie był nauczycielem czy coachem, albo nie tylko. Zrobił coś więcej.

Ale co dokładnie zrobił? I najważniejsze: jaki wpływ na Ciebie ma, lub może mieć to co zrobił!