Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Jak przełamać strach?

Paulina 9.04.2017

Czy strach powstrzymuje Cię przed posługiwaniem w darach Ducha Świętego?

Jeśli tak, to koniecznie posłuchaj tego nauczania.