Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Czy korzystasz z pomocy Ducha Świętego?

Szymon 2.04.2017

Każdy z nas ma ważne decyzje do podjęcia, problemy do rozwiązania i wyzwania, z którymi musi się zmierzyć.

Jezus powiedział, że nie zostawia nas samych, ale da nam pomocnika: Ducha Świętego. Czy korzystasz z Jego pomocy, czy też ograniczasz się tylko do swoich możliwości i mądrości?