Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

To jest Życie! (część 1)

Andy 19.02.2017

Apostoł Jan w swojej ewangelii używa słowa „życie” w szczególnie bulwersujący sposób. Pisze:

„W Nim było życie” (Jan 1,4)

Wielu ludzi uważa to stwierdzenie za absurdalne, dziwaczne i nieprawdziwe! Chodzą do pracy, mają hobby, rodzą dzieci, mają zdrowe relacje, kochają się - prowadzą dobre życie, choć otwarcie wyznają, że nie są zainteresowani Jezusem.

Jeśli tak dużo ludzi żyje bez Jezusa, to po co Jezus? ...gdzie on pasuje?