Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Przymierze

Irek 5.02.2017

Przymierze to termin, który kojarzy się z treściami religijnymi i to jednoznacznie z chrześcijańskimi. Jeśli uważasz się za chrześcijanina, to znaczy że zawarłeś przymierze z Bogiem. Pytam zatem na czym polega twoje przymierze? Czy jest coś, co je odróżnia od innych porozumień, kontraktów, umów, które w różnych sprawach zawarłeś w swoim życiu?

Czy jest jakiś krótki i zarazem wyczerpujący opis twojego przymierza z Bogiem?