Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Braterstwo w kościele

Alicja 11.12.2016

Biblia mówi: „Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie bliźniego wygładza człowiek.” Czy wiesz, że rolą relacji w twoim życiu jest... kształtowanie twojego charakteru? Idealnym środowiskiem, w jakim powinno się to odbywać, jest kościół.

Zapraszam do posłuchania nauczania o roli braterstwa w życiu chrześcijanina.