Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Gdy ludzie nie chcą słuchać

Andrzej Nędzusiak 17.04.2016

Życie trwa, bo jest przekazywane. Taka jest natura życia.

Ta sama zasada działa również w Królestwie Bożym: życie musi być przekazywane. Każde działanie Kościoła które nie służy przekazywaniu życia, jest chybieniem celu.

Bóg nie ma alternatywnego planu. Kościół jest Jego jedynym narzędziem, aby ustanowić Jego Królestwo w sercach ludzi na Ziemi.

Ewangelizacja nie jest skomplikowana. Jednak większość z nas zmaga się z mitami, nieprawdziwymi poglądami w tym temacie. To sprawia, że przeżywamy rozczarowania i zniechęcamy się.