Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Moc uwielbienia

Grażka 11.09.2016

Judejczycy stając do bitwy postawili na pierwszej linii śpiewaków. Gdy oni zaczęli uwielbiać Boga, Bóg zastawił zasadzkę na ich wrogów, tak, że wszyscy zginęli.

Przypadek czy zasada? Posłuchaj...