Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Głos z Nieba

Irek 28.08.2016

Czy jest bezpiecznym podążanie w życiu za tym nadprzyrodzonym głosem z nieba? Czy „proroctwo”, „objawienie” nie zaprowadzą nas na manowce, co niestety było udziałem części ufnych uczniów.

Jak Bóg mówił i wytyczał ludziom kierunki, wskazywał na powołanie, dokonywał trudnych wyborów na przykładzie powołania Saula.