Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Czy jesteś gotowy?

Bartek 14.08.2016

Jestem pod mocnym wrażeniem historii z Aten, która świadczy o tym, że już bliskie jest spotkanie z Bogiem.

Dlaczego Jezus opóźnia ten moment? Czego ode mnie oczekuje?