Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Czy każdy może słyszeć Boży głos?

Paulina Zeifert 31.07.2016

Każdego dnia mamy do podjęcia wiele decyzji. Często nie wiemy, która jest właściwa. Jest jednak ktoś, kto chce nas prowadzić.

Posłuchaj w jaki sposób możesz nauczyć się słyszeć Boży głos.