Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Jak stać się pięknym dla Jezusa

Zbigniew Tarka 24.07.2016

Źródłem tego nauczania jest księga „Pieśń nad pieśniami” króla Salomona. Potrzebujemy dostrzec że jest to księga prorocka, mówiąca o dzisiejszym Kościele.

Porusza ona temat miłości oblubieńca czyli Jezusa i oblubienicy. Oblubienica jest najpiękniejsza. Nikt jej nie dorówna pięknością.

Naszym celem powinno być to, aby stać się pięknym dla Jezusa, tak jak piękna jest oblubienica.