Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-103 Gliwice ul. Wielicka 16

www.noweprzymierze.pl
Telefon: (+48) 509 966 144
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Najlepsza cząstka

Andrzej Krajka 17.07.2016

Bóg rzadko wkłada coś w nasze ręce. Ale bardzo często i wiele daje na wyciągnięcie rąk.

Sprawdź, jak wziąć od Jezusa najlepszą cząstkę.