Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Jak się skutecznie zmieniać

Szymon Zeifert 1.05.2016

Kto nie chciałby się zmieniać na lepsze?

Niestety mimo dobrych chęci, często kończy się to tylko frustracją. Poznaj sprawdzony sposób na trwałą zmianę.

.