Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Ewangelia łaski

Andy 27.03.2016

Dobra nowina o łasce Bożej ma moc pokonać zło w tobie i w twoim otoczeniu. Prowadzi cię do zwycięstwa nad grzechem, śmiercią i szatanem. Jeśli tak się nie dzieje, jeśli „to nie działa”, sprawdź, czy nie zdradzasz objawów syndromu australijczyka.