Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Ofiara żywa

Bartek 21.02.2016

Czym jest ołtarz, na którym składamy ofiarę żywą z naszego ciała? Jaki jest skutek złożenia tej ofiary?

Posłuchaj studium 12 rozdziału Listu do Rzymian.