Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-103 Gliwice ul. Wielicka 16

www.noweprzymierze.pl
Telefon: (+48) 509 966 144
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Uwielbienie od poniedziałku do soboty

Wiesław Ziemba 07.02.2016

Lubimy uwielbienie, wspólne niedzielne świętowanie Bożej obecności wśród nas.

Ale jak uwielbiać Pana Boga od poniedziałku do soboty?