Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Dziś czyli nie jutro

Irek 31.01.2016

Jak wygląda ewangeliczne wezwanie Jezusa „pójdź za mną”, w którym zmienimy czas z teraźniejszego na przyszły?

A tak wielu nie widzi różnicy. Co stało się z Izraelem na pustyni, który na wezwanie dziś odpowiedział jutro?

To był pogrom. Jak to się ma do nas?

.