Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Zasada nieoznaczoności teologii

Irek 03.01.2016

Pismo wzywa nas do aktywności a jej wzorem jest sam Pan Jezus i Jego kreatywna, pełna pasji 3-letnia służba.

Z drugiej strony pamiętamy liczne wezwania do polegania na Nim a nie na własnych wysiłkach jak to w Psalmie 127: „Jeśli Pan nie strzeże miasta daremnie czuwa straż”.

Pojawia się pytanie czy przyszłość zależy od tego co ja zrobię czy od tego co On zrobi? Jak pogodzić te przeciwstawne wezwania?

Mam czy nie mam czynić? Jeśli tak to co?