Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Utracona pasja

Wojciech Walaszczyk
pastor Centrum Chrześcijańskiego Winnica 29.11.2015

Zycie z Bogiem jest proste, niekoniecznie łatwe!

Zycie z Bogiem jest piękne, choć wcale nie cukierkowe!

Przychodzi moment, gdy jesteśmy rozczarowani ludzmi, samymi sobą, a nawet Panem Bogiem.

I co wtedy...?