Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-103 Gliwice ul. Wielicka 16

www.noweprzymierze.pl
Telefon: (+48) 509 966 144
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Za Nim czy z Nim?

Roland Warczok
pastor kościoła z kościoła InPlus w Kuźni Raciborskiej 22.11.2015

Zachowanie dystansu pozwala mi na wycofanie się w każdej chwili. To rezerwa na moje własne przemyślenia, na moje zrozumienie Jego woli...

Kiedy trzymam dystans, sam decyduję jak duży on jest. Dystans to miejsce na moje ego.