Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Marzenia

Irek 15.11.2015

Chodzić trzeźwo po ziemi, czy też pozwolić by marzenia nas prowadziły?

Co jest marzeniem, a co pobożnym życzeniem?