Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Prorokowanie

Kasia C. 8.11.2015

Jeśli znajdziesz w sobie pragnienie, aby być narzędziem w Bożych rękach i „gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite” (Księga Jeremiasza 15,19) możesz być Jego ustami... tak jak prorok Jeremiasz. Podejmij kroki wiary, a Bóg przyzna się do Twojej odwagi!