Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Ewangelia Marka 8

Irek 25.10.2015

Jak czytać, by rozumieć Pismo? Jak odkrywać nie tylko literę, ale też intencje Autora Logos?

Zamiast teorii przykład publicznego odczytywania (egzegezy) 8 rozdziału Ewangelii Marka.