Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-103 Gliwice ul. Wielicka 16

www.noweprzymierze.pl
Telefon: (+48) 509 966 144
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Tchórz

Wiesław Leśniak 11.10.2015

Choć wobec świata nie lubimy się do tego przyznawać, to jednak każdy z nas czasami czegoś się boi.

Bóg o tchórzach powiedział, że doświadczą „drugiej śmierci”. Ale jak nie stchórzyć wobec okoliczności, które czasami po prostu nas przerastają?

Jak bać się, by nie stchórzyć?