Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Rozwiązany problem

Grażka 27.09.2015

Bóg raz na zawsze rozwiązał problem grzechu.

Mój grzech nie powoduje, że On mnie przestaje kochać.

Mój grzech sprawia jednak, że to ja kocham Go coraz mniej...

errata: w 12:00 minucie jest: Tes 2,12 - ma być: Tyt 2,12