Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Parabola 1 Listu do Koryntian

Bartek 30.08.2015

Czytając pierwszy list Pawła do Koryntian można zgubić jego przesłanie, skupiając się na szczegółach, często kontrowersyjnych.

Wielokrotnie czytając ten list postarałem się wyłapać jego główne przesłanie. Oto moje przemyślenia i wrażenia, czy są zgodne z twoimi?