Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Najlepsza odpowiedź

Grzegorz Paluch 9.08.2015
Szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości a wszystko inne będzie wam dodane.

Werset którego zastosowanie w życiu daje wiele rozwiązań oraz odpowiedzi na nurtujące nas pytania.