Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Żywa nadzieja

Bartek 26.07.2015

Niewiele osób interesuje odpowiedź na pytanie jak osiągnąć życie wieczne. Ale prawie każdy człowiek zastanawiał się nad pytaniem skąd tyle przemocy, cierpienia i krzywdy na tym świecie.

Więc skąd? Kto za to odpowiada? Jak radzić sobie z cierpieniem?