Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Nowonarodzenie

Irek 19.07.2015

Niemal każdy człowiek miał pokusę by pomyśleć w jakiejś trudnej chwili jak dobrze byłoby rozpocząć swoje życie raz jeszcze na nowo.

A gdyby to było możliwe? Biblia nie tylko sugeruje, że to możliwe, ale stawia narodzenie się po raz drugi jako warunek oglądania Królestwa Bożego.