Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Pod osłoną Najwyższego

Anna Kukułka 5.07.2015

Może nie masz jeszcze męża. Może nie masz jeszcze żony... Albo już nie masz męża i już nie masz żony, ale jesteś...