Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Nie bądź letni cz. 2

Bożena Jaźwiec 14.06.2015

„Jesteś ubogi, nagi i ślepy”. To stwierdzenie Jezusa otwiera ci drogę do życia zgodnego z Jego wolą.

Zostaw więc swoje uczynki i własne pomysły a skorzystaj z rozwiązań jakie proponuje ci Bóg!