Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Imię Ojca

Wiesław Leśniak 7.06.2015

Jezus powiedział „przyszedłem objawić imię Ojca”.

Czyżby współcześni Mu ludzie nie znali tego imienia? Czyżby wierzyli w Boga, który imienia nie miał?

W Biblii czytamy, że wystarczy wezwać Imię Pańskie, by być zbawionym. Czy znasz to imię?