Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Prześladowany Kościół

Piotr Żądło 10.05.2015

Około 100 milionów chrześcijan na świecie jest prześladowanych za swoją wiarę w Jezusa Chrystusa.

OpenDoors nawołuje do modlitwy i finansowego wsparcia naszych prześladowanych braci.