Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Źródło optymizmu

Irek 19.04.2015

Negatywny, pesymistyczny sposób myślenia stał się przyczyną narodowej katastrofy Izraela na pustyni Synaj.

Bóg oczekiwał od nich wiary i optymizmu. To dla nas ostrzeżenie.

Czy i jak można się nauczyć pozytywnego sposobu myślenia?