Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Sekret życia w Bożej mocy

Szymon Zeifert 29.03.2015

Szukasz klucza do doświadczania cudów, uzdrowień i innych przejawów Bożej mocy w Twoim życiu?

Też go przez wiele lat szukałem i przesłuchaj teraz, aby odkryć jedyny, który dla mnie zadziałał.