Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Duch Święty na ratunek

Jacek Bauer 22.03.2015

Czy chrześcijaństwo nie byłoby o wiele lepsze gdyby nie to ciągłe zmaganie się ze słabościami i grzechem? Czy Bóg ma dla mnie jakieś rozwiązanie?

Jeżeli czujesz się przytłoczony wymaganiami – koniecznie posłuchaj!