Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Kapitulacja 2

Irek 8.03.2015

Jak rozpoznać niepoddane sfery życia?

Jak uporać się z tymi najbardziej opornymi?

Odpowiedzi na te i kilka innych podobnych pytań znajdziesz w tym kazaniu.