Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Twoje przekonania - Boża moc!

Anna Kukułka 22.02.2015

Czy przejawy Bożej mocy w naszym życiu mogą mieć coś wspólnego z naszymi przekonaniami?