Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-103 Gliwice ul. Wielicka 16

www.noweprzymierze.pl
Telefon: (+48) 509 966 144
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Nieograniczona pobożność

Ela 15.02.2015
  • Dlaczego Jezus nie wskazał Samarytance właściwej góry?
  • Dlaczego nie zdradził, która góra jest lepsza, aby na niej oddawać chwałę Bogu ?
  • Dlaczego nie powiedział, że to wszystko jedno?

Co zrobić aby nasza pobożność nie ograniczała się do czasu osobistej modlitwy i do czasu spędzanego na niedzielnym nabożeństwie?