Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

W oczekiwaniu na spełnienie

Grażka 8.02.2015

To wprawdzie brzmi jak slogan, ale Biblia swoim autorytetem nadaje wiarygodność tym słowom: „Jesteś przez Boga powołany do wypelnienia szczególnego celu.”

Odkrycie i zrozumienie celu to jednak nie wszystko. Jest jeszcze coś, co musi się stać, aby móc go zrealizować...