Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Owocowy raj

Bartek 18.01.2015

Chciałbyś zakosztować owoców wiary, takich jak wypędzanie złych duchów, mówienie innymi językami, pełnej ochrony przed zagrożeniami życia, uzdrawiania chorych? (Ew. Marka 16,17-18)

Jezus obiecał, że każdy... każdy! może tego doświadczać. Posłuchaj, jak „dorastamy” do takiej wiary.