Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Nie daj się okraść cz. 2

Anna Kukułka 11.01.2015
„...a to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać sobie domu swego”. Mateusz 25,43

Najbardziej zażarta bitwa jest na odcinku naszej osobistej świętości, bo jak mówi Biblia, bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana.

Diabeł zrobi wszystko, by wykorzystać Twoje 'słabości' gdy tylko nadarzy się ku temu jakaś okazja...

Chce okraść Cie z pasji i żarliwości dla Boga oraz z powołania jakie Bóg ma dla Twojego życia. Chce by grzech zatwardził Twoje serce, byś nie słyszał głosu Ducha Świętego, a w konsekwencji byś stracił wiarę i odpadł od Boga Żywego.

„Baczcie bracia, aby nie było w kimś z was złego niewierzącego serca które by odpadło od Boga Żywego”. Hebrajczyków 3,12