Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Dewocja

Irek 4.01.2015

Pobożność ma swoją bliźniaczą siostrę Dewocję.

Są rzeczywiście na pierwszy ogląd podobne.

Jedna wnosi życie, druga śmierć.

Jak je rozróżnić i praktykować tą właściwą?